Tel: 0352 222 39 09 | E-posta: kayseridef@maliye.gov.tr

MEVZUAT
Devlet Memurları Kanunu (Kanun No:657) indir
178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK indir
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun (Kanun No:3071) indir
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu indir
659 Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair KHK indir
6085 sayılı Sayıştay Kanunu indir
Harcırah Kanunu (Kanun No:6245) indir
Kamu İhale Kanunu (Kanun No:4734) indir
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (Kanun No:4735) indir
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Kanun No:5176) indir
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (Kanun No:4982) indir
2886 Devlet İhale Kanunu indir
6292 Sayılı Orman Köylerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satış Kanunu indir
4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun indir
3402 Sayılı Kadastro Kanun indir
3194 Sayılı İmar Kanun indir
Defterdar emrinde görevlendirilen Defterdarlık Uzmanları ve Defterdarlık Uzman Yardımcılarının görevlendirilmeleri hakkında genelge (2013/2) indir
Mal Bildirimi Hakkında Genelge (2010/1) indir
Vekaletler Hakkında Genelge (2012/3) indir
Defterdarlık Uzmanları Hakkında 2013/1 Nolu Genelge (2013/1) indir
4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Uygulamasında Maliye Bakanlığınca Yürütülecek İşlemlere İlişkin Yönerge indir
Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi indir
Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Mesleki Eğitim Kursu Yönergesi indir
Maliye Bakanlığı Personeli Hakkında Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi indir
Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği indir
Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik indir
Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik indir
Taşınır Mal Yönetmeliği indir
Kamu İdarelerine Ait Taşınır Malların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik indir
Kamu Konutları Yönetmeliği indir

T.C. MALİYE BAKANLIĞI KAYSERİ DEFTERDARLIĞI© 2015 Her Hakkı Saklıdır.